Obszary Natura 2000 w Polsce. Gdzie występują, jaką powierzchnię zajmują?

  • Post author:
  • Reading time:3 mins read

Obszar Natura 2000 to forma ochrony przyrody wprowadzona do polskiego prawa w 2004 r., funkcjonująca niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych form. Logo obszarów Natura 2000 Sieć Natura 2000 to…

Czytaj dalejObszary Natura 2000 w Polsce. Gdzie występują, jaką powierzchnię zajmują?

Komisja Europejska wzywa Polskę do pełnego przestrzegania przepisów UE dotyczących procedur odwoławczych od decyzji środowiskowych

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Komisja wzywa Polskę do podjęcia działań w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niektórych przedsięwzięć publicznych i prywatnych (dyrektywa 2011/92/UE). Dyrektywa ta przewiduje dostęp społeczeństwa do procedury odwoławczej w sprawie…

Czytaj dalejKomisja Europejska wzywa Polskę do pełnego przestrzegania przepisów UE dotyczących procedur odwoławczych od decyzji środowiskowych

Czy wieża telefonii komórkowej wymaga decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę?

  • Post author:
  • Reading time:10 mins read

Budowa stacji bazowych telefonii komórkowych jako obiektów budowlanych niewymienionych w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), zwanej dalej Prawem budowlanym, wymaga…

Czytaj dalejCzy wieża telefonii komórkowej wymaga decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę?

Infografika GUS – Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

W dobie narastających problemów ekologicznych coraz większego znaczenia nabiera rozwój zrównoważony, jako jedyny sposób na realizację wzrostu gospodarczego, postępu i ewolucji współczesnych społeczeństw. Jest on również szansą na wyrównywanie nierówności między gospodarkami lepiej i gorzej…

Czytaj dalejInfografika GUS – Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska