Narażenie na pole elektromagnetyczne a zdrowie człowieka

Aspekty prawne Pole elektromagnetyczne (PEM) jest naturalnym elementem środowiska. Jednak od początku XX w., w związku z intensywnym rozwojem technologicznym, rosnącą liczbą urządzeń osobistych (telefony komórkowe, smartfony), domowych, komercyjnych i wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną,…

Czytaj dalej Narażenie na pole elektromagnetyczne a zdrowie człowieka

Czy można przenieść decyzję środowiskową w części?

Częściowa cesja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 72a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji…

Czytaj dalej Czy można przenieść decyzję środowiskową w części?

Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Jak podaje Rządowe Centrum Informacji, w dniu 14 maja 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Podstawowym celem…

Czytaj dalej Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw