Czysta woda oznacza życie…

Woda pokrywa ponad 70% powierzchni Ziemi Życie na Ziemi miało swój początek w wodzie, więc nie jest zaskoczeniem, że wszystkie organizmy żyjące na naszej błękitnej planecie potrzebują wody. W rzeczywistości woda pełni różne funkcje: jest…

Czytaj dalej Czysta woda oznacza życie…

Uwarunkowania prawne ochrony przed polami elektromagnetycznymi

Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne występują w środowisku w sposób całkowicie naturalny i są nieodłącznymi jego elementami. Dzięki naturalnemu polu magnetycznemu i jego wykorzystaniu do nawigacji było możliwe dokonanie większości odkryć geograficznych. Z kolei –…

Czytaj dalej Uwarunkowania prawne ochrony przed polami elektromagnetycznymi

Infografika: zapobieganie utracie energii w kontekście poprawy efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do długoterminowego zrównoważonego rozwoju. Znaczna część energii zostaje utracona, zanim dotrze ona do naszych domów. Udoskonalenia techniczne, lepiej izolowane budynki, inteligentne sieci, normy efektywności energetycznej praz etykietowanie energetyczne,…

Czytaj dalej Infografika: zapobieganie utracie energii w kontekście poprawy efektywności energetycznej.

Infografika EEA – powiązania między środowiskiem a naszym zdrowiem i dobrostanem

Zasoby naturalne napędzają produkcję i konsumpcję i są motorem tworzenia bogactwa i miejsc pracy, przyczyniając się do podnoszenia jakości życia i dobrostanu człowieka. Tymczasem tempo, w jakim zużywamy zasoby naturalne, osłabia zdolności ekosystemów do dostarczania…

Czytaj dalej Infografika EEA – powiązania między środowiskiem a naszym zdrowiem i dobrostanem