Elektroskażenia i elektrosmog. Poważny problem czy medialna sensacja?

W przestrzeni publicznej możemy spotkać się z powielanymi często określaniami "elektrosmog" i "elektroskażenia". Pojęcia te, chętnie używane są zwłaszcza przez osoby chcące wywołać negatywny przekaz emocjonalny, w szczególności w odniesieniu do technologii i urządzeń wytwarzających…

Czytaj dalej Elektroskażenia i elektrosmog. Poważny problem czy medialna sensacja?

Stacje bazowe telefonii komórkowej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

W czym problem? Stacje bazowe telefonii komórkowej należą w ostatnim czasie do inwestycji wywołujących silny opór społeczny. Narastające protesty społeczności lokalnych, skazują często ten rodzaj inwestycji na żmudny proces odwoławczy, który z jednej strony potęguje…

Czytaj dalej Stacje bazowe telefonii komórkowej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Infografika: Państwowy Monitoring Środowiska – promieniowanie elektromagnetyczne

Czym jest Państwowy Monitoring Środowiska Państwowy monitoring środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji…

Czytaj dalej Infografika: Państwowy Monitoring Środowiska – promieniowanie elektromagnetyczne

Karta informacyjna przedsięwzięcia. Co powinna zawierać oraz kto może ją przygotować?

Co to jest karta informacyjna? ✅Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) to pierwszy dokument, przedstawiający w kompleksowy sposób główne założenia planowanej inwestycji. Dokument stanowi podstawę do wszczęcia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej w procesie przygotowania…

Czytaj dalej Karta informacyjna przedsięwzięcia. Co powinna zawierać oraz kto może ją przygotować?