Elektroskażenia i elektrosmog. Poważny problem czy medialna sensacja?

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

W przestrzeni publicznej możemy spotkać się z powielanymi często określaniami "elektrosmog" i "elektroskażenia". Pojęcia te, chętnie używane są zwłaszcza przez osoby chcące wywołać negatywny przekaz emocjonalny, w szczególności w odniesieniu do technologii i urządzeń wytwarzających…

Czytaj dalejElektroskażenia i elektrosmog. Poważny problem czy medialna sensacja?

Stacje bazowe telefonii komórkowej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

  • Post author:
  • Reading time:11 mins read

W czym problem? Stacje bazowe telefonii komórkowej należą w ostatnim czasie do inwestycji wywołujących silny opór społeczny. Narastające protesty społeczności lokalnych, skazują często ten rodzaj inwestycji na żmudny proces odwoławczy, który z jednej strony potęguje…

Czytaj dalejStacje bazowe telefonii komórkowej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

Infografika: Państwowy Monitoring Środowiska – promieniowanie elektromagnetyczne

  • Post author:
  • Reading time:4 mins read

Czym jest Państwowy Monitoring Środowiska Państwowy monitoring środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 10 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji…

Czytaj dalejInfografika: Państwowy Monitoring Środowiska – promieniowanie elektromagnetyczne

Karta informacyjna przedsięwzięcia. Co powinna zawierać oraz kto może ją przygotować?

  • Post author:
  • Reading time:17 mins read

Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia? Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) to pierwszy dokument, przedstawiający w kompleksowy sposób główne założenia planowanej inwestycji. Dokument stanowi podstawę do wszczęcia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej w procesie…

Czytaj dalejKarta informacyjna przedsięwzięcia. Co powinna zawierać oraz kto może ją przygotować?