Dopuszczalne wielkości emisji w pozwoleniach zintegrowanych w związku z publikacją konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

Na stronie internetowej EKOPORTAL zamieszczono wyjaśnienia dot. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169) w zakresie dopuszczalnych wielkości…

Czytaj dalej Dopuszczalne wielkości emisji w pozwoleniach zintegrowanych w związku z publikacją konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

Czy sieć 5G stanowi zagrożenie?

Korzystanie z sieci komórkowej piątej generacji (5G) jest bezpieczne, a Sieć 5G generuje mniejsze poziomy narażenia na pola elektromagnetyczne niż istniejące sieci 4G, nie ma też nic wspólnego z pandemią koronawirusa. Każda nowa technologia oceniana jest…

Czytaj dalej Czy sieć 5G stanowi zagrożenie?

Ochrona akustyczna w przepisach środowiskowych. Jak prawo chroni nas przed hałasem?

Hałas to wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziałujące na organizm ludzki. Hałas uważa się za czynnik ingerujący w stan środowiska. Na czym polega ochrona przed hałasem? Ochrona przed hałasem polega…

Czytaj dalej Ochrona akustyczna w przepisach środowiskowych. Jak prawo chroni nas przed hałasem?

Decyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Dla jakich inwestycji? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Celem postępowania środowiskowego jest ustalenie, czy inwestycja…

Czytaj dalej Decyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.