Dopuszczalne wielkości emisji w pozwoleniach zintegrowanych w związku z publikacją konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

  • Post author:
  • Reading time:12 mins read

Na stronie internetowej EKOPORTAL zamieszczono wyjaśnienia dot. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169) w zakresie dopuszczalnych wielkości…

Czytaj dalejDopuszczalne wielkości emisji w pozwoleniach zintegrowanych w związku z publikacją konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP)

Ochrona akustyczna w przepisach środowiskowych. Jak prawo chroni nas przed hałasem?

  • Post author:
  • Reading time:16 mins read

Hałas to wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziałujące na organizm ludzki. Hałas uważa się za czynnik ingerujący w stan środowiska. Na czym polega ochrona przed hałasem? Ochrona przed hałasem polega…

Czytaj dalejOchrona akustyczna w przepisach środowiskowych. Jak prawo chroni nas przed hałasem?

Decyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

  • Post author:
  • Reading time:17 mins read

Dla jakich inwestycji? Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) wymagana jest dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Celem postępowania środowiskowego jest ustalenie, czy…

Czytaj dalejDecyzja środowiskowa jako dokument określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.