Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Normy wyższe o 100 razy.

Normy szybują w górę Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Proponowane zmiany zakładają 10 - krotne zwiększenie obowiązujących dotychczas norm,…

Czytaj dalej Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Normy wyższe o 100 razy.