Kumulacja oddziaływań stacji bazowej telefonii komórkowej lub sumowanie się parametrów tego samego rodzaju przedsięwzięcia jako przesłanka sprawdzająca czy mamy do czynienia z inwestycją mogącą znacząco oddziaływać na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:9 mins read

Szczegółowa analiza wniosku Obowiązkiem organu jest wyjaśnienie czy i w jakim zakresie jest możliwa zmiana kierunku lub kąta nachylenia poszczególnych anten w oparciu o pełną dokumentację techniczną, której w aktach sprawy brak. Nadto ustalenie czy…

Czytaj dalejKumulacja oddziaływań stacji bazowej telefonii komórkowej lub sumowanie się parametrów tego samego rodzaju przedsięwzięcia jako przesłanka sprawdzająca czy mamy do czynienia z inwestycją mogącą znacząco oddziaływać na środowisko

Czy instalacja fotowoltaiczna to urządzenie infrastrukturalne? Jak zakwalifikować elektrownię fotowoltaiczną?

  • Post author:
  • Reading time:9 mins read

Czy wymaga decyzji środowiskowej? Instalacje fotowoltaiczne planowane jako wolnostojące mogą być kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ w myśl §3 ust. 1 pkt 54) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019…

Czytaj dalejCzy instalacja fotowoltaiczna to urządzenie infrastrukturalne? Jak zakwalifikować elektrownię fotowoltaiczną?

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej jako działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane (art. 6 ust. 2 p.o.ś.) – wyrok NSA z 23 stycznia 2020 roku.

  • Post author:
  • Reading time:4 mins read

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, w wyroku z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt II OSK 559/18) Dokonując wykładni przepisów rozporządzenia RM (z 9 listopada 2010) należy wyjaśnić, że zostało ono wydane na podstawie art.…

Czytaj dalejBudowa stacji bazowej telefonii komórkowej jako działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane (art. 6 ust. 2 p.o.ś.) – wyrok NSA z 23 stycznia 2020 roku.

Ocena środowiskowej dokumentacji stacji bazowej telefonii komórkowej to także rola Starosty

  • Post author:
  • Reading time:9 mins read

Kwestia oceny środowiskowej inwestycji jednoznacznie wpisuje się zatem w zakres działania organów architektoniczno-budowlanych Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lutego 2020 r. (sygn. akt II SA/Gd 583/19) wskazał, że kwestia oceny środowiskowej inwestycji…

Czytaj dalejOcena środowiskowej dokumentacji stacji bazowej telefonii komórkowej to także rola Starosty