Ocena środowiskowej dokumentacji stacji bazowej telefonii komórkowej to także rola Starosty

  • Post author:
  • Reading time:7 mins read

Kwestia oceny środowiskowej inwestycji jednoznacznie wpisuje się zatem w zakres działania organów architektoniczno-budowlanych Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lutego 2020 r. (sygn. akt II SA/Gd 583/19) wskazał, że kwestia oceny środowiskowej inwestycji…

Czytaj dalejOcena środowiskowej dokumentacji stacji bazowej telefonii komórkowej to także rola Starosty