Jakie parametry decydują o wpływie stacji bazowej telefonii komórkowej na środowisko?

Kluczowe parametry Z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 71 – dalej rozporządzenie z 2010 r.) [obecnie rozporządzenie z…

Czytaj dalej Jakie parametry decydują o wpływie stacji bazowej telefonii komórkowej na środowisko?

Czym jest 5G? Standard 5G a wcześniejsze – czym się różni? Czy Polska potrzebuje sieci 5G? Wspólna publikacja Ministerstwa Cyfryzacji i Instytutu Łączności Collegium Medicum UJ

5G to skrót oznaczający piątą generację sieci komórkowej. Ta sieć będzie o wiele szybsza niż sieci funkcjonujące obecnie i pozwoli na podłączenie do Internetu milionów dodatkowych urządzeń, co umożliwi zmianę na lepsze wielu dziedzin życia.…

Czytaj dalej Czym jest 5G? Standard 5G a wcześniejsze – czym się różni? Czy Polska potrzebuje sieci 5G? Wspólna publikacja Ministerstwa Cyfryzacji i Instytutu Łączności Collegium Medicum UJ