Powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa na gruncie przepisów środowiskowych oraz innych ustaw i norm

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa, rozumiane na gruncie przepisów środowiskowych, wg definicji wskazanej w treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z2019 r.…

Czytaj dalejPowierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa na gruncie przepisów środowiskowych oraz innych ustaw i norm

Obowiązek publikacji obwieszczenia o wydanych decyzjach ważnym elementem procesu inwestycyjnego

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Proces zmian legislacyjnych w prawie krajowym jest zagadnieniem bardzo dynamicznym. Wprowadzane nowelizacje ustaw, pozostające niekiedy bez tzw. okresu przejściowego, wymagają od inwestorów i urzędników wręcz nieprzerwanego śledzenia zmian w polskich przepisach. Dlaczego? Gdyż prowadzenie procedur…

Czytaj dalejObowiązek publikacji obwieszczenia o wydanych decyzjach ważnym elementem procesu inwestycyjnego

Dostęp do informacji o środowisku a tajemnica danych zawartych w dokumentacji środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Zarówno Konstytucja RP (art. 74 ust. 3), jak i Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (o.o.ś.)…

Czytaj dalejDostęp do informacji o środowisku a tajemnica danych zawartych w dokumentacji środowiskowej