Karta informacyjna przedsięwzięcia w orzecznictwie

  • Post author:
  • Reading time:13 mins read

✅Karta informacyjna przedsięwzięcia (kip) w orzecznictwie sądów ✅Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to pierwszy dokument składany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. KIP jest dokumentem…

Czytaj dalejKarta informacyjna przedsięwzięcia w orzecznictwie