Niebawem wystartuje SI2PEM – pola elektromagnetyczne w Polsce będą bez tajemnic

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, od 20 lipca 2021 r. rozpocznie pracę System Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM). Zgodnie z założeniami, gdy wystartuje SI2PEM każdy obywatel przez Internet będzie mógł sprawdzić…

Czytaj dalejNiebawem wystartuje SI2PEM – pola elektromagnetyczne w Polsce będą bez tajemnic

Zasada prewencji i przezorności środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:5 mins read

Zasada przezorności i prewencji środowiskowej jako podstawowe narzędzie ochrony środowiska w czasie projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Zasada prewencji i przezorności w procedurze ocen oddziaływania na środowisko, zakłada obowiązek podejmowania określonych działań w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu…

Czytaj dalejZasada prewencji i przezorności środowiskowej

Procedura wydawania decyzji środowiskowej i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:7 mins read

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („ooś”) jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („dś”). Postępowanie to ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego oraz terminowego przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego. ooś planowanych przedsięwzięć ma…

Czytaj dalejProcedura wydawania decyzji środowiskowej i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko