Niebawem wystartuje SI2PEM – pola elektromagnetyczne w Polsce będą bez tajemnic

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, od 20 lipca 2021 r. rozpocznie pracę System Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM). Zgodnie z założeniami, gdy wystartuje SI2PEM każdy obywatel przez Internet będzie mógł sprawdzić…

Czytaj dalej Niebawem wystartuje SI2PEM – pola elektromagnetyczne w Polsce będą bez tajemnic

Zasada prewencji i przezorności środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:4 mins read

Zasada przezorności i prewencji środowiskowej jako podstawowe narzędzie ochrony środowiska w czasie projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Zasada prewencji i przezorności w procedurze ocen oddziaływania na środowisko, zakłada obowiązek podejmowania określonych działań w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu…

Czytaj dalej Zasada prewencji i przezorności środowiskowej

Korytarz ekologiczny a realizacja inwestycji

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Zgodnie z art. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880), korytarz ekologiczny jest obszarem umożliwiającym migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Choć wspomniana ustawa…

Czytaj dalej Korytarz ekologiczny a realizacja inwestycji

Procedura wydawania decyzji środowiskowej i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:5 mins read

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („ooś”) jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („dś”). Postępowanie to ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego oraz terminowego przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego. ooś planowanych przedsięwzięć ma…

Czytaj dalej Procedura wydawania decyzji środowiskowej i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko