Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym

  • Post author:
  • Reading time:16 mins read

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, (podobnie jak karta informacyjna przedsięwzięcia) jako dowód w sprawie musi spełniać nie tylko wymagania ustawowe. Jego treść powinna odpowiadać również wymogom kreowanym orzecznictwem sądowo-administracyjnym. Zgodnie z art. 66 ustawy…

Czytaj dalejRaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w orzecznictwie sądowo-administracyjnym