Powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa na gruncie przepisów środowiskowych oraz innych ustaw i norm

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Powierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa, rozumiane na gruncie przepisów środowiskowych, wg definicji wskazanej w treści Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z2019 r.…

Czytaj dalejPowierzchnia zabudowy i powierzchnia użytkowa na gruncie przepisów środowiskowych oraz innych ustaw i norm

Obowiązek publikacji obwieszczenia o wydanych decyzjach ważnym elementem procesu inwestycyjnego

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Proces zmian legislacyjnych w prawie krajowym jest zagadnieniem bardzo dynamicznym. Wprowadzane nowelizacje ustaw, pozostające niekiedy bez tzw. okresu przejściowego, wymagają od inwestorów i urzędników wręcz nieprzerwanego śledzenia zmian w polskich przepisach. Dlaczego? Gdyż prowadzenie procedur…

Czytaj dalejObowiązek publikacji obwieszczenia o wydanych decyzjach ważnym elementem procesu inwestycyjnego