Sprzeczne uzgodnienia organów podczas uzyskiwania decyzji środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa) określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jej uzyskanie dotyczy planowanych inwestycji zaliczanych do dwóch grup: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.…

Czytaj dalejSprzeczne uzgodnienia organów podczas uzyskiwania decyzji środowiskowej