Przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

22 lipca 2022 r. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy podwyższający kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Zgodnie z przyjętymi założeniami, jeśli sprawca zostanie skazany za umyślne przestępstwo w tym zakresie, sąd będzie musiał orzec…

Czytaj dalejPrzeciwdziałanie przestępczości środowiskowej – projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw