Budowa obiektów hotelowych i wypoczynkowych a konieczność uzyskania decyzji środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Decyzja środowiskowa jest dokumentem określającym uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest ona wydawana po przeprowadzeniu właściwej procedury administracyjnej, zaś jej podstawą, oprócz stosownego wniosku, może być karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu na środowisko…

Czytaj dalejBudowa obiektów hotelowych i wypoczynkowych a konieczność uzyskania decyzji środowiskowej