Odnawialne źródła energii w Polsce, w roku 2022

  • Post author:
  • Reading time:3 mins read

Wstęp Energia ze źródeł odnawialnych to energia uzyskiwana z naturalnych procesów przyrodniczych, sta-nowiąca alternatywę dla tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii wytwarzanych z paliw kopal-nych. W Polsce źródłami odnawialnymi wykorzystywanymi do produkcji energii są: promieniowanie sło-neczne (przetwarzane…

Czytaj dalejOdnawialne źródła energii w Polsce, w roku 2022