Rewolucja w obszarze postępowań środowiskowych zmierzająca w stronę ich elektronizacji?

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Usprawnienie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności liniowych (drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych) – to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,…

Czytaj dalejRewolucja w obszarze postępowań środowiskowych zmierzająca w stronę ich elektronizacji?