Decyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej

  • Post author:
  • Reading time:12 mins read

Decyzja środowiskowa jest jedną z częściej wydawanych decyzji administracyjnych o charakterze środowiskowym. Kiedy trzeba uzyskać decyzję środowiskową? Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej) jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na…

Czytaj dalejDecyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej