Dzielenie przedsięwzięć inwestycyjnych – wybór właściwej ścieżki

Realizacja projektów inwestycyjnych, dla których istnieje konieczność pozyskania decyzji środowiskowej, wymaga niekiedy by zastosowane zostało wydzielenie części przedsięwzięć do odrębnych spółek celowych. W obliczu znacznego rozwoju w ostatnim czasie m.in. projektów instalacji fotowoltaicznych, podział przedsięwzięcia…

Czytaj dalej Dzielenie przedsięwzięć inwestycyjnych – wybór właściwej ścieżki

Monitoring pól elektromagnetycznych z technologii 5G – projekt rozporządzenia

W październiku br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainicjowało prace nad projektem Rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. W zawartej tam ocenie skutków tej regulacji można przeczytać, iż…

Czytaj dalej Monitoring pól elektromagnetycznych z technologii 5G – projekt rozporządzenia

Gdy decyzja środowiskowa zawiera błędy

Realizacja wielu przedsięwzięć inwestycyjnych wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji środowiskowej. Szczegółowy wykaz takich inwestycji znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z…

Czytaj dalej Gdy decyzja środowiskowa zawiera błędy

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska – Infografika GUS

W dobie narastających problemów ekologicznych coraz większego znaczenia nabiera rozwój zrównoważony, jako jedyny sposób na realizację wzrostu gospodarczego, postępu i ewolucji współczesnych społeczeństw. Jest on również szansą na wyrównywanie nierówności między gospodarkami lepiej i gorzej…

Czytaj dalej Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska – Infografika GUS