Zasoby wód w Polsce

  • Post author:
  • Reading time:6 mins read

Rola wody Woda jest jednym z najważniejszych zasobów występujących na ziemi, niezbędnym dla wszelkich form życia. Zarówno ilość, jak i jakość zasobów wodnych ma kluczowe znaczenie dla zdrowia ludności oraz sektorów gospodarki, co powoduje, że…

Czytaj dalejZasoby wód w Polsce

Hałas w środowisku

  • Post author:
  • Reading time:6 mins read

Definicja hałasu Hałas definiowany jest jako dźwięk niepożądany, szkodliwy, o nadmiernym natężeniu. U wielu osób hałas powoduje trwałe uszkodzenie zdrowia, jest częstą przyczyną zmęczenia, zdenerwowania, uczucia niepokoju, obniżenia sprawności intelektualnej, a w skrajnych przypadkach –…

Czytaj dalejHałas w środowisku

Analiza akustyczna jako niezbędny element w procedurze środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:11 mins read

Analiza akustyczna i ochrona przed hałasem podstawy prawne Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na tym poziomie. W tym…

Czytaj dalejAnaliza akustyczna jako niezbędny element w procedurze środowiskowej

Sprzeczne uzgodnienia organów podczas uzyskiwania decyzji środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa) określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Jej uzyskanie dotyczy planowanych inwestycji zaliczanych do dwóch grup: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.…

Czytaj dalejSprzeczne uzgodnienia organów podczas uzyskiwania decyzji środowiskowej