BDO

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO

Możesz sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO

Szkolenia z zakresu obsługi BDO

Poniżej znajdują się linki do modułów szkoleniowych realizowanych przez Instytut Ochrony Środowiska