Procedura wydawania decyzji środowiskowej i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:5 mins read

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („ooś”) jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („dś”). Postępowanie to ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego oraz terminowego przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego. ooś planowanych przedsięwzięć ma…

Czytaj dalej Procedura wydawania decyzji środowiskowej i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Karta informacyjna przedsięwzięcia w orzecznictwie

  • Post author:
  • Reading time:10 mins read

✅Karta informacyjna przedsięwzięcia (kip) w orzecznictwie sądów ✅Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to pierwszy dokument składany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. KIP jest dokumentem…

Czytaj dalej Karta informacyjna przedsięwzięcia w orzecznictwie

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska – Infografika GUS

  • Post author:
  • Reading time:1 mins read

W dobie narastających problemów ekologicznych coraz większego znaczenia nabiera rozwój zrównoważony, jako jedyny sposób na realizację wzrostu gospodarczego, postępu i ewolucji współczesnych społeczeństw. Jest on również szansą na wyrównywanie nierówności między gospodarkami lepiej i gorzej…

Czytaj dalej Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska – Infografika GUS