Czy instalacja fotowoltaiczna to urządzenie infrastrukturalne? Jak zakwalifikować elektrownię fotowoltaiczną?

Czy wymaga decyzji środowiskowej? Instalacje fotowoltaiczne planowane jako wolnostojące mogą być kwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ w myśl §3 ust. 1 pkt 54) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019…

Czytaj dalej Czy instalacja fotowoltaiczna to urządzenie infrastrukturalne? Jak zakwalifikować elektrownię fotowoltaiczną?

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej jako działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane (art. 6 ust. 2 p.o.ś.) – wyrok NSA z 23 stycznia 2020 roku.

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, w wyroku z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt II OSK 559/18) Dokonując wykładni przepisów rozporządzenia RM (z 9 listopada 2010) należy wyjaśnić, że zostało ono wydane na podstawie art.…

Czytaj dalej Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej jako działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane (art. 6 ust. 2 p.o.ś.) – wyrok NSA z 23 stycznia 2020 roku.

Ocena środowiskowej dokumentacji stacji bazowej telefonii komórkowej to także rola Starosty

Kwestia oceny środowiskowej inwestycji jednoznacznie wpisuje się zatem w zakres działania organów architektoniczno-budowlanych Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lutego 2020 r. (sygn. akt II SA/Gd 583/19) wskazał, że kwestia oceny środowiskowej inwestycji…

Czytaj dalej Ocena środowiskowej dokumentacji stacji bazowej telefonii komórkowej to także rola Starosty

Pozwolenie wodnoprawne. Kiedy jest wymagane i jak je uzyskać?

Prawo wodne narzuca obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed rozpoczęciem realizacji niektórych przedsięwzięć budowlanych. Pozwolenie wodnoprawne jest zezwoleniem wydawanym przez organy administracji państwowej. Do jego uzyskania wymagany jest operat wodnoprawny, czyli szczegółowe opracowanie hydrologiczne. Zgodnie z…

Czytaj dalej Pozwolenie wodnoprawne. Kiedy jest wymagane i jak je uzyskać?