stacja bazowa telefonii komórkowej

Budowa stacji bazowych bez decyzji środowiskowej – projektowana zmiana przepisów

12 stycznia 2022 r. pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wnioskodawcą przedmiotowego projektu zmian jest Ministerstwo Cyfryzacji. Według proponowanej nowelizacji przepisów budowa stacji bazowych miałaby być realizowana bez decyzji środowiskowej.

W treści projektu zaproponowano zmiany poprzez wykreślenie: w §2 w ust. 1 – pkt. 7, a w §3 w ust. 1 – pkt. 8.

Budowa stacji bazowych – wykreślenie punktu 1) rozporządzenia

Zgodnie z obecnym brzmieniem Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r. proponowane jest wykreślenie punktu…