SI2pem

Budowa Systemu Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM)

Zgodnie z informacją prasową przedstawioną przez Ministerstwo Cyfryzacji, w dniu 12 marca 2019 r. Instytut Łączności i Centrum Projektów Polska Cyfrowa podpisały umowę na budowę Systemu Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM), dzięki któremu każdy obywatel przez internet będzie mógł sprawdzić poziom pola elektromagnetycznego w dowolnym miejscu w Polsce.

Ogólnopolski system SI2PEM ma rozwiać wątpliwości, czy stacje telefonii komórkowej przekraczają dopuszczalną w Polsce wartość graniczną pola elektromagnetycznego. Przede wszystkim jednak jest to nowoczesne narzędzie kontroli przestrzegania przepisów w tym zakresie oraz sposób, by usprawnić projektowanie sieci urządzeń telekomunikacyjnych.Budowa systemu powinna zostać zakończona już w sierpniu 2020 roku i będzie kosztować 11 240 754 złotych. Cały koszt zostanie pokryty ze środków unijnych. 

Cały artykuł znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sprawdz-swoje-pole-rusza-budowa-si2pem