Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

Od dnia 17 lutego 2023 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. W dniu 16 lutego 2023 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada…

Czytaj dalejNowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Odnawialne źródła energii w Polsce, w roku 2022

  • Post author:
  • Reading time:3 mins read

Wstęp Energia ze źródeł odnawialnych to energia uzyskiwana z naturalnych procesów przyrodniczych, sta-nowiąca alternatywę dla tradycyjnych, nieodnawialnych nośników energii wytwarzanych z paliw kopal-nych. W Polsce źródłami odnawialnymi wykorzystywanymi do produkcji energii są: promieniowanie sło-neczne (przetwarzane…

Czytaj dalejOdnawialne źródła energii w Polsce, w roku 2022