Czy każda modernizacja oczyszczalni ścieków wymaga decyzji środowiskowej?

Czy każda modernizacja oczyszczalni ścieków wymaga decyzji środowiskowej?

Stosowane często i powszechnie pojęcie „modernizacja” zostało wykreślone z – Prawa budowlanego artykułem 90 pkt 2a Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (DzU nr 106, poz. 668, z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. Ustawodawca, dokonując zmian w Prawie budowlanym, związanych z reformą administracyjną państwa, zrezygnował z posługiwania się pojęciem „modernizacja”, wprowadzając równocześnie zmianę definicji remontu. Dziś można zadać pytanie, czy w obliczu zmian w przepisach każda modernizacja oczyszczalni ścieków będzie wymagała decyzji środowiskowej? Popełnianym niekiedy błędem jest przyjęcie stanowiska, iż brak legalnej definicji pojęcia „modernizacja” wskazuje na brak konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prac kryjących się pod tym określeniem. Co zatem należy rozumieć pod tym pojęciem?

Czytaj więcej…