Dzielenie przedsięwzięć inwestycyjnych – wybór właściwej ścieżki

Dzielenie przedsięwzięć inwestycyjnych – wybór właściwej ścieżki

Realizacja projektów inwestycyjnych, dla których istnieje konieczność pozyskania decyzji środowiskowej, wymaga niekiedy by zastosowane zostało wydzielenie części przedsięwzięć do odrębnych spółek celowych. W obliczu znacznego rozwoju w ostatnim czasie m.in. projektów instalacji fotowoltaicznych, podział przedsięwzięcia oraz możliwość rozwoju jego części bez zaniechania realizacji reszty projektu nabiera szczególnej wartości.

Inwestorzy, stając w obliczu konieczności podziału inwestycji, dla której pierwotnie uzyskano decyzję środowiskową, rozważają przeprowadzenie procedury podziału projektu po uzyskaniu decyzji środowiskowej lub na etapie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jakie możliwości dają przepisy prawa oraz która ścieżka pozostaje korzystniejsza – z punktu widzenia inwestora?

Czytaj więcej…