You are currently viewing Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska – Infografika GUS

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska – Infografika GUS

W dobie narastających problemów ekologicznych coraz większego znaczenia nabiera rozwój zrównoważony, jako jedyny sposób na realizację wzrostu gospodarczego, postępu i ewolucji współczesnych społeczeństw. Jest on również szansą na wyrównywanie nierówności między gospodarkami lepiej i gorzej rozwiniętymi, co ma następować bez naruszenia równowagi ekologicznej. Elementem realizacji koncepcji rozwoju trwałego jest ochrona środowiska realizowana przez system nakładów przeznaczanych na ten cel.