You are currently viewing Elektroskażenia i elektrosmog. Poważny problem czy medialna sensacja?

Elektroskażenia i elektrosmog. Poważny problem czy medialna sensacja?

W przestrzeni publicznej możemy spotkać się z powielanymi często określaniami “elektrosmog” i “elektroskażenia”. Pojęcia te, chętnie używane są zwłaszcza przez osoby chcące wywołać negatywny przekaz emocjonalny, w szczególności w odniesieniu do technologii i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne. Jak jest w rzeczywistości i czy określenie te są zasadne?

 

Elektrosmog

Pojęcie elektrosmogu, zawiera w swej nazwie dwa zasadnicze elementy. Etymologia pojęcia „smog” wskazuje na połączenie słów smoke – dym i fog – mgła. Przedrostek “elektro” odnosi się natomiast do źródła owego smogu, jako urządzeń czy instalacji wytwarzających pola elektromagnetycznego …

 

Cały artykuł dostępny jest na portalu internetowym Sozosfera, pod adresem: https://sozosfera.pl/srodowisko-i-gospodarka/elektroskazenia-i-elektrosmog-powazny-problem-czy-medialna-sensacja/