Gdy decyzja środowiskowa zawiera błędy

Gdy decyzja środowiskowa zawiera błędy

Realizacja wielu przedsięwzięć inwestycyjnych wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji środowiskowej. Szczegółowy wykaz takich inwestycji znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z 2019 r. poz. 1839). Dla inwestycji zazwyczaj ogromne znaczenie ma by były one prowadzone w sposób sprawny. Może się jednak zdarzyć sytuacja, gdy decyzja środowiskowa zawiera błędy. Co wówczas? Jedną z możliwości jest ….

Czytaj więcej na portalu (kliknij w logo aby otworzyć):