You are currently viewing Infografika EEA – powiązania między środowiskiem a naszym zdrowiem i dobrostanem

Infografika EEA – powiązania między środowiskiem a naszym zdrowiem i dobrostanem

Zasoby naturalne napędzają produkcję i konsumpcję i są motorem tworzenia bogactwa i miejsc pracy, przyczyniając się do podnoszenia jakości życia i dobrostanu człowieka. Tymczasem tempo, w jakim zużywamy zasoby naturalne, osłabia zdolności ekosystemów do dostarczania nam w przyszłości tego, co niezbędne.

Źródło: Europejska Agencja Środowiska, https://www.eea.europa.eu