You are currently viewing Infografika GUS – Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

Infografika GUS – Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

W dobie narastających problemów ekologicznych coraz większego znaczenia nabiera rozwój zrównoważony, jako jedyny sposób na realizację wzrostu gospodarczego, postępu i ewolucji współczesnych społeczeństw. Jest on również szansą na wyrównywanie nierówności między gospodarkami lepiej i gorzej rozwiniętymi, co ma następować bez naruszenia równowagi ekologicznej. Elementem realizacji koncepcji rozwoju trwałego jest ochrona środowiska realizowana przez system nakładów przeznaczanych na ten cel. Krótko mówiąc:

Zapobieganie degradacji środowiska wymaga ponoszenia nakładów finansowych

Czytaj więcej na: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ekonomiczne-aspekty-ochrony-srodowiska-2018-rok,11,1.html