You are currently viewing Infografika: zapobieganie utracie energii w kontekście poprawy efektywności energetycznej.

Infografika: zapobieganie utracie energii w kontekście poprawy efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do długoterminowego zrównoważonego rozwoju. Znaczna część energii zostaje utracona, zanim dotrze ona do naszych domów. Udoskonalenia techniczne, lepiej izolowane budynki, inteligentne sieci, normy efektywności energetycznej praz etykietowanie energetyczne, jak również wyłączanie urządzeń, z których nie korzystamy, mogą przyczynić się do zapobiegania utracie energii.

Źródło: Europejska Agencja Środowiska, https://www.eea.europa.eu