You are currently viewing Inwentaryzacja przyrodnicza i format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – aktualizacja przepisów

Inwentaryzacja przyrodnicza i format raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – aktualizacja przepisów

22 marca br. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jego celem jest określenie i ujednolicenie formatów dokumentacji elektronicznej wskazanej w tytule ww. aktu prawnego. Aktualne przepisy ułatwią prace w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych zarówno organom samorządowym, jak i pracownikom …