stacja bazowa telefonii komórkowej

Kompromis pomiędzy rozwojem sieci telekomunikacyjnych a ochroną środowiska

25 października br. weszła w życie Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Z jednej strony, była ona wyczekiwana przez operatorów sieci komórkowej – jako realne narzędzie wspomagające rozwój sieci szerokopasmowych – z drugiej zaś – budzi obawy społeczeństwa związane z ułatwieniami lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej. Obawy te dotyczą oddziaływania tego typu obiektów poprzez generowanie przez nie promieniowania elektromagnetycznego.

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znaleźć można informację, iż ustawa zakłada zmianę w zakresie przekazywania danych o istniejącej infrastrukturze oraz rozszerzenie zakresu obowiązku przekazywania danych w ramach inwentaryzacji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o dane na temat planowanych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Wprowadza się także obowiązek ciągłego przekazywania danych o istniejącej infrastrukturze w ramach inwentaryzacji, a także danych o planowanych inwestycjach, których przekazywanie będzie się odtąd odbywać w ramach inwentaryzacji.