Monitoring pól elektromagnetycznych z technologii 5G – projekt rozporządzenia

Monitoring pól elektromagnetycznych z technologii 5G – projekt rozporządzenia

W październiku br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainicjowało prace nad projektem Rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. W zawartej tam ocenie skutków tej regulacji można przeczytać, iż projektowany akt prawny zapobiegać ma powstaniu luki prawnej. Zaznaczono również, że niniejsze rozporządzenie będzie wpisywało się w realizację delegacji ustawowej w ramach państwowego monitoringu środowiska, a rozszerzenie obejmie badanie pól elektromagnetycznych (PEM) w miejscach potencjalnie największego narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne w miejscach dostępnych dla ludności.


Znaczenie przepisów

Wydaje się, że istotą wprowadzanych zmian jest odpowiedź na rosnące obawy społeczne związane z rozwojem technologii 5G, a przede wszystkim…

Czytaj więcej na sozosfera.pl (kliknij w logo poniżej):