System SI2PEM

Niebawem wystartuje SI2PEM – pola elektromagnetyczne w Polsce będą bez tajemnic

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, od 20 lipca 2021 r. rozpocznie pracę System Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM). Zgodnie z założeniami, gdy wystartuje SI2PEM każdy obywatel przez Internet będzie mógł sprawdzić poziom pól elektromagnetycznych (PEM) w dowolnym miejscu w Polsce.

SI2PEM w regulacjach prawnych

Idea SI2PEM została nakreślona w art. 29g-h Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 1815). Wynika z niego, że system informacyjny w zakresie PEM jest …