Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska

łukasz Czyleko

Witaj!

o mnie

Absolwent Indywidualnego Toku Studiów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska połączonego z pracą badawczą w Katedrze Technologii Wody, zakończoną pracą naukową nt. oczyszczania ścieków na membranach ceramicznych. Ukończył studia na kierunku Inżynieria Środowiska specjalizacja: Technologie Wody Ścieków i Odpadów.

Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska i oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym w Sądzie Okręgowym w SzczecinieKoszalinie oraz Gdańsku.

Absolwent Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania. Ukończył studia na kierunku Zarządzenie i Inwestycje, specjalizacja: Zarządzanie i inwestycje w odnawialnych źródłach energii.

Ekspert zajmujący się procesem przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. W branży ochrony środowiska od 2009 r. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, koordynacji przepływem dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym. Realizował projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W roku 2011 członek zespołu Lokalnej Współpracy ds. Planu Zadań Ochronnych przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ekspert branżowy z zakresu ochrony środowiska oraz postępowań administracyjnych portalu zajmującego się tematyką efektywności energetycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z organami administracji publicznej oraz podmiotami prywatnymi, w tym koncernem energetycznym oraz przedsiębiorstwami zajmującymi rozwojem i realizacji odnawialnych źródeł energii.

Posiada uprawniania budowlane nr ZAP/0226/WBS/19, ZAP/IS/0060/20, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Rozwój

Uczestnictwo w studiach podyplomowych, kilkudziesięciu szkolenia i seminariach związanych z tematyką ochrony środowiska, oceny oddziaływania oraz procesów inwestycyjnych

Współpraca

Współpraca z ponad 80 jednostkami samorządu terytorialnego przy opracowaniu ponad 120 opinii, w funkcji biegłego w postępowaniu administracyjnym

Doświadczenie

Ponad 15-letnie oświadczenie w prowadzeniu procedur administracyjnych, opracowaniach środowiskowych i doradztwie oraz zarządzaniu projektami inwestcyjnymi z zakresu OZE

Zaangażowanie

Blisko 200 opracowań dokumentacji środowiskowej dla inwestycji, w tym instalacji fotwoltaicznych o łącznej mocy blisko 2 GW. Prowadzenie procedur farm wiatrowych. Realizacje monitoringów przedrealizacyjnych dla farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych
Opinie

co moi klienci mówią o mnie

Przedmiot zamówienia został wykonany właściwie i ukończony w terminie. Odbiór opinii nastąpił bez uwag i zastrzeżeń. Współpracę z LC Consulting oceniamy pozytywnie, polecając firmę jako rzetelnego Wykonawcę, realizującego zleconą pracę z należytą starannością.
Opinie
Zakres prac został wykonany bez zastrzeżeń, w planowanym terminie, zgodnie z zapisami umowy. Kompetencje, którymi wykazała się firma LC Consulting Łukasz Czyleko przy realizacji zlecenia pozwalają ocenić firmę jako rzetelnego Wykonawcę.
Kwalifikacje

UPRAWNIENIA, Kursy i szkolenia