+48 503 455 452biuro@czyleko.plPn - Pt: 08:00 - 17:00
biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska

łukasz Czyleko

Witaj!

o mnie

Absolwent Indywidualnego Toku Studiów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska połączonego z pracą badawczą w Katedrze Technologii Wody, zakończoną pracą naukową nt. oczyszczania ścieków na membranach ceramicznych. Ukończył studia na kierunku Inżynieria Środowiska specjalizacja: Technologie Wody Ścieków i Odpadów.

Absolwent Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania. Ukończył studia na kierunku Zarządzenie i Inwestycje, specjalizacja: Zarządzanie i inwestycje w odnawialnych źródłach energii.

Ekspert zajmujący się procesem przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych. W branży ochrony środowiska od 2009 r. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu, koordynacji przepływem dokumentacji związanej z postępowaniem środowiskowym. Realizował projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W roku 2011 członek zespołu Lokalnej Współpracy ds. Planu Zadań Ochronnych przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Ekspert branżowy z zakresu ochrony środowiska oraz postępowań administracyjnych portalu zajmującego się tematyką efektywności energetycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z organami administracji publicznej oraz podmiotami prywatnymi, w tym koncernem energetycznym oraz przedsiębiorstwami zajmującymi rozwojem i realizacji odnawialnych źródeł energii.

Biegły sądowy z zakresu ochrony środowiska i oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym w Sądzie Okręgowym w SzczecinieKoszalinie oraz Gdańsku.

Opinie

co moi klienci mówią o mnie

Przedmiot zamówienia został wykonany właściwie i ukończony w terminie. Odbiór opinii nastąpił bez uwag i zastrzeżeń. Współpracę z LC Consulting oceniamy pozytywnie, polecając firmę jako rzetelnego Wykonawcę, realizującego zleconą pracę z należytą starannością.
Opinie
Zakres prac został wykonany bez zastrzeżeń, w planowanym terminie, zgodnie z zapisami umowy. Kompetencje, którymi wykazała się firma LC Consulting Łukasz Czyleko przy realizacji zlecenia pozwalają ocenić firmę jako rzetelnego Wykonawcę.
Kwalifikacje

UPRAWNIENIA, Kursy i szkolenia

prince2 zarządzanie projektami

ocena oddziaływania na środowisko

przygotowanie inwestycji i ooś

planowanie przestrzenne w gminie

ocena oddziaływania na środowisko

rozliczanie inwestycji - warunki fidic

osobiste umiejętności kierownicze

warunki kontraktowe fidic - roszczenia

zarządzanie zasobami ludzkimi

znowelizowane prawo wodne

wprowadzenie do systemów gis

broker informacji

zagadnienia public relations

zarządzanie projektami

rodo w w branży budowlanej

weryfikacja środowiskowa raportów i decyzji

wspomaganie gis w planowaniu

sieć natura 2000 drogą do rozwoju

marka jako narzędzie przewagi konkurencyjnej

przeciwdziałanie korupcji w biznesie i administracji

Ochrona danych osobowych - rodo w mśp

ZAMKNIJ MENU