You are currently viewing Obowiązek publikacji obwieszczenia o wydanych decyzjach ważnym elementem procesu inwestycyjnego

Obowiązek publikacji obwieszczenia o wydanych decyzjach ważnym elementem procesu inwestycyjnego

Proces zmian legislacyjnych w prawie krajowym jest zagadnieniem bardzo dynamicznym. Wprowadzane nowelizacje ustaw, pozostające niekiedy bez tzw. okresu przejściowego, wymagają od inwestorów i urzędników wręcz nieprzerwanego śledzenia zmian w polskich przepisach. Dlaczego? Gdyż prowadzenie procedur administracyjnych powinno być realizowane przez organ z należytą starannością, bowiem jej brak może wpływać na trwałość decyzji wydanych w toku przygotowania procesu inwestycyjnego. Istotnym elementem jest tu obowiązek publikacji obwieszczenia o wydaniu określonych decyzji.


Na szczególną uwagę zasługują tutaj decyzje, przed którymi następuje wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskazane w katalogu zakreślonym …