DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

INWESTYCJE

DORADZTWO I ANALIZY

Oferujemy doradztwo inwestycyjne w zakresie:

ANALIZY INWESTYCYJNE

Badanie możliwości przeprowadzenia projektu deweloperskiego niesie za sobą konieczność przeprowadzenia różnych analiz. Do takich analiz zalicza się w szczególności:

Przeprowadzenie na etapie planowanie inwestycyjnego powyższych analiz pozwala nie tylko na właściwą prognozę budżetu oraz harmonogramu prac oraz ocenę ryzyk inwestycyjnych ale także w niektórych przypadkach pozwala na podjęcie decyzji o odstąpieniu od danego zamierzenia. Pomiędzy poszczególnymi analizami istnieją bardzo silne powiązania.

ANALIZA RYNKU:

Analiza rynku należy do najważniejszych instrumentów oceny ryzyka procesu inwestycyjnego. Większość inwestycji uwarunkowana jest sytuacją na rynku podyktowaną wieloma ważnymi czynnikami. Analizujemy te czynniki, weryfikując popyt i podaż, obecną sytuację ekonomiczną i prawną, a także możliwości, które z nich płyną. Często określamy przy tym trendy oraz kierunki potencjalnego rozwoju, które wskazują nowe, niewykorzystane dotychczas perspektywy. Dzięki nim spełniamy oczekiwania naszych Klientów i dostarczamy ostatecznego potwierdzenia efektywności planowanej inwestycji.

ANALIZA KONKURENCJI:

Analiza konkurencji polega na identyfikacji inwestycji konkurencyjnych w odpowiednim segmencie rynku.Prawidłowe wykonanie tej analizy winno obejmować inwestycje istniejące i planowane. Analizy konkurencyjności wykonywane są w skali mikro (gmina, powiat), jak również w skali makro (województwo, kraj). Etap ten stanowi najbardziej zaawansowany element prac analitycznych.

ANALIZA LOKALIZACJI:

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SZKOLENIA, KONSULTACJE, WYSTĄPIENIA

Szkolenia zamknięte

Wystąpienia

Udział w konsultacjach społecznych oraz przygotowanie wystąpienia z zakresu przedmiotu konsultacji

Szkolenia

Szkolenia oraz praktyczne warsztaty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz kwalifikacji środowiskowej przedsięwzięć inwestycyjnych

Praktyczne warsztaty z zakresu oceny oddziaływania na środowisko oraz kwalifikacji środowiskowej przedsięwzięć inwestycyjnych dla grup zamkniętych