You are currently viewing Pola elektromagnetyczne – normy polskie i międzynarodowe

Pola elektromagnetyczne – normy polskie i międzynarodowe

Pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne występują w środowisku w sposób całkowicie naturalny i są nieodłącznymi jego elementami. Energia elektromagnetyczna to naturalna forma energii złożona z połączonych pól elektrycznych i magnetycznych, które rozprzestrzeniają się wokół swojego źródła. Wszystkie formy energii elektromagnetycznej tworzą widmo elektromagnetyczne.

Krótko o PEM

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PEM) na organizmy jest zależne od częstotliwości tych pól. Jest to bardzo ważne, ponieważ częstotliwość energii elektromagnetycznej determinuje interakcje z układami biologicznymi, takimi jak organizm ludzki. W przeciwieństwie do promieniowania jonizującego (promienie gamma, emitowane przez materiały radioaktywne, promienie kosmiczne i promienie X), istniejące w górnej sferze ….