You are currently viewing Powierzchnia obszarów Natura 2000 ulegnie zwiększeniu

Powierzchnia obszarów Natura 2000 ulegnie zwiększeniu

9 lipca br. na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) opublikowany został komunikat dotyczący projektu zmian granic obszarów sieci Natura 2000 w Polsce. Zgodnie z nim powierzchnia obszarów Natura 2000 ulegnie zwiększeniu.

W ww. komunikacie można przeczytać, że projekt zmian granic obszarów Natura 2000 podlega obecnie konsultacjom z właściwymi radami gmin, po których zakończeniu zostanie on przesłany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a następnie przekazany Komisji Europejskiej (KE) w celu zatwierdzenia powyższych zmian.

Jako podstawę wprowadzanych zmian wskazuje się przedstawione w 2019 r. zarzuty KE odnośnie…