Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Normy wyższe o 100 razy.

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Normy wyższe o 100 razy.

Normy szybują w górę

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Proponowane zmiany zakładają 10 – krotne zwiększenie obowiązujących dotychczas norm, dotyczących miedzy innymi oddziaływań stacji bazowych telefonii komórkowej.

Normy obowiązujące na podstawie rozporządzenia z 2003 r.
Propozycja zmian