stacja bazowa telefonii komórkowej

Sieć 5G, pola elektromagnetyczne. Fakty i mity.

Na stronach internetowych Ministerstwa Cyfryzacji pojawiła się publikacja pn. “Pole elektromagnetyczne a człowiek – Biała Księga”.

Jest to zbiór rzetelnie opracowanych informacji, które pomogą zrozumieć istotę działania sieci komórkowych (w tym 5G), jak również obalą najczęściej powielane mity w sprawie sieci telekomunikacyjnych, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej.

Publikacja jest podzielona na cztery sekcje. Trzy pierwsze odpowiadają na najczęściej zadawane pytania dotyczące fal elektromagnetycznych. Czym są? Jaki mają wpływ na organizm człowieka? Jak je mierzyć i jakie regulacje ich dotyczą? W czwartej części wyjaśniono, jaki jest związek pola elektromagnetycznego z telekomunikacją, i wytłumaczono, czym jest kolejna generacja sieci komórkowych, czyli 5G.


Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu

Źródłem ciekawej i przed wszystkim rzetelnie opracowanej wiedzy są również materiały zawarte na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, do którego celów statutowych należą m.in. promocja współdziałania uczonych reprezentujących różne dyscypliny w dziedzinie zastosowań elektromagnetyzmu, współpraca z istniejącymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi oraz wymiana informacji naukowej.

Mity i teorie spiskowe na temat pola elektromagnetycznego – źródła i sposoby demityzacji

W ciekawym – z punktu widzenia wiedzy naukowej – artykule pt. “Mity i teorie spiskowe na temat pola elektromagnetycznego – źródła i sposoby demityzacji” autorzy wyjaśniają kluczowe kwestie budzące obawy w społeczeństwie, związane ze źródłami, występowaniem i oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Wskazano tam, iż powstawanie mitów i teorii spiskowych ma swoje podłoże w naturze społeczno-kulturowej wybranych zagadnień. Przyczynami budowania hipotez i koncepcji naukowych są jednak również błędy metodologiczne, popełniane w badaniach. Są to artefakty oraz nadinterpretacje i wszelkiego rodzaju niejasności (bias research). Czasem też w opisie wyników badań możemy dostrzec braki w podstawowej wiedzy dotyczącej fizyki, a elektromagnetyzmu w szczególności.

Pole elektromagnetyczne

Zawarte w opracowaniu materiały pozwalają poznać zagadnienia źródeł promieniowania elektromagnetycznego, wraz z podziałem na jego kategorie.

Fakty i mity

Z kolei w opracowaniu “Pole elektromagnetyczne – bezpieczne i praktyczne” znaleźć możemy krótkie podsumowanie i wyjaśnienie najczęstszych mitów, które powtarzane są bez jakiejkolwiek weryfikacji ich źródła.


Źródło:

Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu

Strona internetowa Ministerstwa Cyfryzacji