Strefy ochronne również dla prywatnych ujęć wody

Strefy ochronne również dla prywatnych ujęć wody

Znowelizowana ustawa Prawo wodne nałożyła z dniem 1 stycznia 2018 r. na właścicieli ujęć wody obowiązek ustanowienia stref ochronnych. Wiele przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, posiadających na swoim terenie ujęcia wody do celów własnych, otrzymuje w ostatnim czasie informacje pisemne z Zarządów Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia stref ochronnych dla posiadanych ujęć.

Strefy ochronne – jak przebiega procedura ustanawiania?

Procedura ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody wszczynana jest – zgodnie z art. 133 ustawy Prawo wodne – z urzędu. Oznacza to…