Karta informacyjna przedsięwzięcia. Co powinna zawierać oraz kto może ją przygotować?

  • Post author:
  • Reading time:11 mins read

Co to jest karta informacyjna? Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) to pierwszy dokument, przedstawiający w kompleksowy sposób główne założenia planowanej inwestycji. Dokument stanowi podstawę do wszczęcia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej w procesie przygotowania…

Czytaj dalej Karta informacyjna przedsięwzięcia. Co powinna zawierać oraz kto może ją przygotować?