Analiza akustyczna jako niezbędny element w procedurze środowiskowej

  • Post author:
  • Reading time:11 mins read

Analiza akustyczna i ochrona przed hałasem podstawy prawne Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na tym poziomie. W tym…

Czytaj dalejAnaliza akustyczna jako niezbędny element w procedurze środowiskowej

Budowa stacji bazowych bez decyzji środowiskowej – projektowana zmiana przepisów

  • Post author:
  • Reading time:2 mins read

12 stycznia 2022 r. pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wnioskodawcą przedmiotowego projektu zmian jest Ministerstwo Cyfryzacji. Według proponowanej nowelizacji przepisów budowa stacji bazowych miałaby…

Czytaj dalejBudowa stacji bazowych bez decyzji środowiskowej – projektowana zmiana przepisów

Procedura wydawania decyzji środowiskowej i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  • Post author:
  • Reading time:7 mins read

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („ooś”) jest częścią postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („dś”). Postępowanie to ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego oraz terminowego przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego. ooś planowanych przedsięwzięć ma…

Czytaj dalejProcedura wydawania decyzji środowiskowej i ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko