Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Ochrona środowiska przed hałasem

  • Post author:
  • Reading time:15 mins read

Zasady ogólne Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Minister właściwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określa, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy…

Czytaj dalejDopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Ochrona środowiska przed hałasem

Hałas w środowisku

  • Post author:
  • Reading time:6 mins read

Definicja hałasu Hałas definiowany jest jako dźwięk niepożądany, szkodliwy, o nadmiernym natężeniu. U wielu osób hałas powoduje trwałe uszkodzenie zdrowia, jest częstą przyczyną zmęczenia, zdenerwowania, uczucia niepokoju, obniżenia sprawności intelektualnej, a w skrajnych przypadkach –…

Czytaj dalejHałas w środowisku