Karta informacyjna przedsięwzięcia w orzecznictwie

  • Post author:
  • Reading time:13 mins read

✅Karta informacyjna przedsięwzięcia (kip) w orzecznictwie sądów ✅Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to pierwszy dokument składany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. KIP jest dokumentem…

Czytaj dalejKarta informacyjna przedsięwzięcia w orzecznictwie

Środowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne

  • Post author:
  • Reading time:14 mins read

Jakie przedsięwzięcia? Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie…

Czytaj dalejŚrodowiskowa kwalifikacja przedsięwzięcia to rola organu prowadzącego postępowanie administracyjne